Công ty TNHH Tam Sao Sáng

Hotline : 0913 692 255

3StarGPS được xây dựng nhằm đưa ra giải pháp ứng dụng nhằm quản lý và bảo vệ con người, phương tiện, tài sản theo cách đơn giản, thuận tiện, dễ sử dụng. Chúng tôi cung cấp:

  • Các giải pháp quản lý và giám sát phương tiện cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
  • Ứng dụng định vị trong việc giám sát và bảo vệ tài sản
  • Hệ thống đáp ứng các yêu cầu theo QCVN